Послуги захисту і представництва

Деталі
Дата публікації: Вівторок, 17 червня 2014, 10:02
Share

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.

І. БЕЗОПЛАТНА ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА  -  вид  державної гарантії,  що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок  їх  реалізації,  відновлення  у  випадку  їх порушення та порядок оскарження рішень,  дій чи бездіяльності органів державної влади,  органів  місцевого  самоврядування,  посадових і службових осіб.

ris 1

ІІ. БЕЗОПЛАТНА ВТОРИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА  -  вид  державної гарантії,  що  полягає  у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

 ris 2

  ris 3

ІІІ. ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕННЯ ПРО НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

МІСЦЕВІ ЦЕНТРИ з надання безоплатної вторинної правової допомоги (надалі по тексту – місцеві центри) приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги (надалі по тексту – БВПД) або відмову у її наданні протягом 10 днів з дня отримання звернення та всіх необхідних документів. Про прийняте рішення клієнта інформують додатково. 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР з надання безоплатної вторинної правової допомоги (надалі по тексту – Центр) приймає рішення про надання БВПД:

* якщо звернення подано особами, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт; особами, які відповідно до положень КПК України вважаються затриманими або особами, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чи надходження інформації про затриманих осіб  від близьких родичів та членів їхніх сімей, перелік яких зазначено в КПК України - з моменту затримання;

* у разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії Регіональний центр зобов'язаний негайно призначити захисника. 

Механізм інформування регіональних центрів з надання БВПД про випадки затримання визначено Порядком інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 № 1363 (у редакції від 11 березня 2015 № 110) (надалі по тексту - Порядок). 

Розгляд повідомлення про затримання 

Порядком передбачено, що заявники можуть подавати повідомлення про затримання особи у письмовій формі чи за допомогою телефонного зв'язку. 

Для розгляду повідомлення про затримання Центру необхідно повідомити наступні відомості: 

• ступінь родинного зв'язку заявника із затриманою особою, його прізвище, ім'я та по батькові, адреса зареєстрованого або фактичного місця проживання, номер контактного телефону (якщо заявником не є затримана особа);

• прізвище, ім'я та по батькові, дата народження затриманої особи;

• місце, дата і час затримання особи. 

Додатково Центр може з'ясувати відомості про підстави для затримання особи; найменування органу, службова особа якого здійснила затримання, його поштова адреса, посада (звання), прізвище, ім'я та по батькові такої особи. 

Якщо Центром вже розпочато надання допомоги затриманій особі на підставі іншого повідомлення (внесеного до системи та/або відповідного журналу реєстрації), то уповноважена особа інформує про це заявника, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім'я та по батькові адвоката і його номер телефону. 

Звертаємо увагу, що повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою Центру цілодобово. 

Призначення адвоката 

Центр призначає адвоката протягом однієї години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи. Для підтвердження повноважень адвоката Центр видає доручення. Копія доручення із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомогою факсимільного зв'язку, електронної пошти або через систему передається суб'єкту подання інформації та реєструється ним. 

Про призначення адвоката для надання БВПД затриманій особі (призначеного внаслідок розгляду повідомлення заявника) Центр, у телефонному режимі, інформує заявника. Адвокат призначений Центром повинен протягом однієї години (у виняткових випадках – не пізніше шести годин) з моменту видачі доручення прибути до затриманої особи для надання БВПД. Якщо призначений адвокат не може надати БВПД, з визначених законом підстав, або з інших незалежних від його волі причин, він обов’язково інформує про це Центр. В такому випадку Центр протягом однієї години з моменту надходження повідомлення призначає затриманій особі іншого адвоката.

У випадку відмови затриманої особи від адвоката, призначеного Центром, така відмова фіксується у формі письмової заяви та у присутності цього адвоката, а її копія надсилається до Центру.