Статті

Цікаво

Деталі
Дата публікації: Субота, 16 січня 2016, 09:45
Share

Статтею 59 Конституції України кожному гарантовано право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом така допомога надається безоплатно.

Зміст гарантованого Основним Законом України права на безоплатну правову допомогу, порядок його реалізації та державні гарантії, а також підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги визначає прийнятий Верховної Радою України Закон «Про безоплатну правову допомогу» № 3460 – ІV.

Обов’язок щодо формування системи безоплатної правової допомоги в Україні покладено на Міністерство юстиції України. Схематичне відображення основних етапів запровадження системи безоплатної правової допомоги далі.. 

 

ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ

 ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

Цікаво

 

З метою забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги затверджено Державну цільову програму формування системи безоплатної вторинної правової допомоги на 2013-2017 роки (надалі по тексту – Програма). 

 Основні завдання Програми:  

* удосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування системи безоплатної правової допомоги; 

* проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій; 

* створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - комплексна інформаційно-аналітична система); 

* створення та забезпечення функціонування мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

* запровадження механізму безперервного навчання, зокрема, професійної підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Очікувані результати. 

Виконання Програми дасть змогу:  

* створити належні умови для надання безоплатної первинної правової допомоги та поетапної реалізації Закону в частині забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

* підвищити рівень поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків, а також механізмів їх реалізації; 

* забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги, зокрема у результаті формування єдиної ефективної розгалуженої мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

* автоматизувати процеси організації надання безоплатної правової допомоги, забезпечити оперативний обмін інформацією між суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, органами, уповноваженими здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, судами, головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, узагальнення та візуалізацію статистичної інформації з можливістю її оперативного оброблення і проведення аналізу;

* забезпечити якість надання безоплатної правової допомоги на відповідному рівні у результаті підвищення професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, впровадження механізмів управління якістю в системі безоплатної правової допомоги та адвокатурі.